Taalkeuze:
Krantenstok

Zomervakantie

Wij zijn met vakantie van 16 juli t/m 26 augustus.

Bestellingen worden vanaf 27 augustus verwerkt in volgorde van binnenkomst.

Privacyverklaring

Historisch Archief respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website en de diensten en producten die wij aanbieden/leveren. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

Nobelstraat 31-7
 3846 CE Harderwijk
 Tel.: 0341 - 556969
 info@historisch-archief.nl

Verzamelen persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren, als wettelijke verplichting, indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, voor een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang of een uitvoerend belang voor de klant, en voor (marketing)aanbiedingen en/of informatie op grond van een gerechtvaardigd belang.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. 

Deze persoonsgegevens verwerken we
We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je. 

 1. Voor- en Achternaam 
 2. Adresgegevens
 3. E-mailadres 
 4. Telefoonnummer (vast en mobiel) 
 5. Bankrekeningnummer
 6. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. 

Reacties
Als u een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerken we je naam. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer u een verwijderingsverzoek bij ons indient.
We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op uw reactie. 

Contact
Heeft u contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van u gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht aan ons.
Heeft u contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Historisch Archief zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 7 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe u toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we u beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen. 

Offertes
Vraagt u bij ons een offerte op, dan verwerken we uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 7 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of u eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst
Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms uw gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturen
Als u ons een opdracht heeft gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam, adresgegevens en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar.

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten


Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Doorgifte Ontvangers van persoonsgegevens
We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. 

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaartermijn
Historisch Archief bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Delen persoonsgegevens met derden
Historisch Archief verkoopt of geeft uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Historisch Archief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.

Uw rechten
We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@historisch-archief.nl

Inzage, rectificatie en wissing
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u heeft gemaakt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Vragen om persoonsgegevens
Indien wij om persoonsgegevens vragen of die nodig hebben, geven wij conform de AVG wetgeving (zie deze privacyverklaring) van tevoren aan waarvoor en waarom wij die nodig hebben.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt. Ook kunnen cookies door derden (third party) worden geplaatst.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur (computer, tablet of smartphone) wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Cookies om advertenties te tonen op andere websites
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Wij maken hiervoor gebruik van Google Adwords. Op deze manier kunnen we gericht adverteren en de kosten laag houden.

Deze cookies maken het mogelijk om:

 • Bij te houden welke advertenties u al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat u te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
 • Bij te houden of u al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. U zult dan geen onnodige advertenties te zien krijgen.


Ook als u cookies niet accepteert, kunt u nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Cookies maken het wel mogelijk om u relevantere advertenties te tonen en geen onnodige advertenties.

Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. 

Privacyverklaring van Facebook

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

Websites van derden
Op onze website zal u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Aanvaarding
Door de website van Historisch Archief te bezoeken, aanvaard u alle bepalingen van deze privacyverklaring en gaat u ermee akkoord dat Historisch Archief uw gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor een optimale gebruikerservaring van de website maken wij gebruik van cookies.
Door de website te gebruiken gaat u akkoord met de privacy- & cookieverklaring.

Zomervakantie

Wij zijn met vakantie van 16 juli t/m 26 augustus. Bestellingen kunt U wel plaatsen en worden vanaf 27 augustus verwerkt in volgorde van binnenkomst.